Beretningen for Pensionskassen for Farmakonomer 2017

arrow_downward

Forord

I 2017 steg pensionskassens afkast til 6,9% mod 6,6% i 2016. Bestyrelsen besluttede også at blive en del af PKA-samarbejdet for at fremtidssikre pensionskassens robusthed til gavn for medlemmerne. Fra den 1. januar 2018 blev pensionskassen officielt en del af samarbejdet, hvilket betyder, at medlemmerne fremadrettet bl.a. vil betale mindre til administration. Samtidig får medlemmerne også nye digitale selvbetjeningsmuligheder og udvidet åbningstider til personlig rådgivning med en pensionsrådgiver.

Læs mere

Medlemmer

Fremtidssikrer pensionskassen

Det nye PKA-samarbejde giver pensionskassens medlemmer bedre digitale rådgivningsmuligheder til at få overblik over pensionsøkonomien. Derudover får medlemmerne også udvidet adgang til personlig rådgivning.

arrow_downward

Antal medlemmer i pensionskassen

7625

2013

trending_flat

7990

2017

Medlemmernes samlede indbetalinger

190,1

mio. kr.

2013

trending_flat

196,8

mio. kr.

2017

Pensionskassen udbetalte til medlemmerne og deres familie

350,6

mio. kr.

2013

trending_flat

411,7

mio. kr.

2017

Nye digitale muligheder

Som noget nyt får medlemmerne deres egen private profil på pka.dk/farmakonom og andre digitale selvbetjeningsløsninger. Medlemmernes familie kan også bruge selvbetjeningsværktøjet ’PKAoverblik’ til at få overblik over pensionsøkonomien.

Personlig rådgivning

Med udvidede åbningstider kan medlemmerne i højere grad få personlig rådgivning over telefonen, når det passer dem. Derudover er der også nu mulighed for at chatte med en pensionsrådgiver på pka.dk/farmakonom .

Medlemmerne fortæller

Nye digitale løsninger

Medlemmerne har fået nye digitale løsninger ved at være en del af PKA-samarbejdet og kan nemt og enkelt få overblik over deres pension. Se medlemmer fortælle her.

Investeringer

Godt afkast

Pensionskassen fik et afkast på 6,9% i 2017, svarende til 706 mio. kr. Efter indtrædelsen i PKA-samarbejdet vil pensionskassen justere investeringsstrategien for at udnytte den lange investeringshorisont og derigennem fremtidssikre robuste afkast til medlemmerne.

arrow_downward

Alle investeringer gav positive afkast

I 2017 steg afkastet til 6,9% mod 6,6% sidste år. Det svarer til et afkast på 706 mio. kr. Samtlige aktivklasser gav positive afkast i 2017. Nordamerikanske aktier samt emerging markets aktier bidrog med pæne tocifrede afkast, ligesom emerging markets obligationer og højrente obligationer også bidrog med pæne afkast i 2017. I løbet af året reducerede pensionskassen fx andelen af danske obligationer og øgede andelen af udenlandske obligationer og aktier.

Risikospredning skaber robusthed
På baggrund af pensionskassens indtrædelse i PKA-samarbejdet vil der løbende blive justeret på spredningen af investeringerne. Med den nye strategi vil pensionskassen i højere grad kunne udnytte sin lange investeringshorisont til at fremtidssikre robuste afkast til medlemmerne på en ansvarlig måde.

Fremadrettet vil pensionskassen i højere grad investere i såkaldte alternativer. Det er fx unoterede aktier, der investeres i via kapitalfonde samt co-investeringer direkte i selskaber, der er foretaget sammen med kapitalfonde. Denne tilgang bidrager til lavere investeringsomkostninger. Derudover vil pensionskassen også i højere grad investere i infrastrukturprojekter som havvindmølleparker.

Fordelen ved disse investeringer er, at de typisk giver langsigtede og stabile afkast og ikke er så sårbare for udsving på de finansielle markeder. På den baggrund vil pensionskassen have øget fokus på at sprede investeringerne, så medlemmerne kan få gode afkast i såvel gode som dårlige tider.

Ansvarlighed
Pensionskassen tiltræder PKA-samarbejdets retningslinjer for ansvarlige investeringer, der følger principperne i FN Global Compact. Det er principper for samfundsansvar og bæredygtighed og er en ramme for selskabers arbejde med ansvarlighed og adresserer bl.a. menneskerettigheder, korruption samt miljø og klima. I tillæg til Global Compact sikrer retningslinjerne, at der ikke investeres i kontroversielle våben, kulminer eller tobak.

PKA-samarbejdet har fokus på investeringer i klimavenlige projekter, der bidrager til den grønne omstilling. I alt er der investeret 19 mia. kr. i klimaprojekter, heraf 12 mia. kr. i havvindmølleparker. Pensionskassen vil i samarbejde med PKA-samarbejdet have fokus på at investere i grøn energi.

Sådan fordeler investeringerne sig i procent

100 kr. investeret januar 2013 er blevet til

Flere boliger

Pensionskassens medlemmer vil i PKA-samarbejdet få adgang til flere boliger over hele landet. Det er både almindelige familieboliger, studieboliger og seniorbofællesskaber.

Læs mere om boligerne

Året i bestyrelsen

Et travlt år

I 2017 havde bestyrelsen fokus på at fremtidssikre pensionskassen ved at komme med i et administrationssamarbejde. Et nyt samarbejde vil skabe mest mulig værdi for medlemmerne.

arrow_downward

Ny aftale med PKA

I juni 2017 indgik bestyrelsen aftale om at blive en del af PKA-samarbejdet. Valget af PKA blev truffet efter dialog med flere pensionskasser og administrationsselskaber, og bestyrelsen vurderede, at PKA-samarbejdet ville være mest værdiskabende for medlemmerne.

Fortsat selvstændighed

Pensionskassen fortsætter som selvstændig pensionskasse i PKA-samarbejdet. Den nuværende bestyrelse fortsætter, og pensionskassen har egen ansvarshavende aktuar og generalforsamling som højeste myndighed.

Året i tal

Året i tal

Læs mere om pensionskassens udvikling i 2017 herunder afkastet, udbetalinger til medlemmer, pensionsbidrag og meget mere.

arrow_downward