Boliger til hele livet

PKA investerer i forskellige boligtyper, og det giver medlemmerne boligmuligheder, der passer til deres behov. I 2017 blev der investeret i boliger til seniorer og familier og nye ungdomsboliger stod klar.

Pensionskassens medlemmer vil i PKA-samarbejdet få adgang til flere boliger over hele landet. Det er både almindelige familieboliger, studieboliger og seniorbofællesskaber.

Medlemmerne har hidtil alene haft fortrinsret til pensionskassens egne ejendomme, der primært er beliggende i Københavnsområdet. PKA-samarbejdet har 7.400 boliger over hele landet, som pensionskassens medlemmer kan komme i betragtning til efter de eksisterende medlemmer i PKA-samarbejdet. Erfaringen viser, at pensionskassens medlemmer årligt vil blive tilbudt ca. 700 boliger, før de udbydes til det almindelige boligmarked.

Medlemmerne vil bl.a. kunne få en svanemærket bolig, der har et lavt energiforbrug, sundt indeklima og fokus på bæredygtighed i hele ejendommens levetid. Alle materialer lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der sikrer et sundt indeklima.

Studieboliger

Derudover vil der være adgang til PKA-samarbejdets ca. 225 studieboliger i København og Aalborg. Studerende, som er medlem af Farmakonomforeningen samt medlemmernes børn vil få adgang til boligerne, før de udbydes til det almindelige boligmarked.

Investeringerne i studieboliger er både med til at afhjælpe boligmanglen for studerende og skabe langsigtede afkast til medlemmerne. Den store efterspørgsel gør det attraktivt for PKA at investere i studieboliger, og derfor har PKA fokus på at øge investeringerne i de kommende år.

Ligesom pensionskassens eksisterende boliger tildeles PKA-samarbejdets boliger på findbolig.nu.

Øget livskvalitet

PKA er gået sammen med Realdania om at bygge seniorbofællesskaber på Grønttorvet i København, der er en helt ny bydel, som PKA står bag sammen med FB Gruppen. Seniorbofællesskaberne har fokus på at skabe rammer, der øger livskvaliteten og det sociale netværk. Der er særlig fokus på at nytænke fællesarealerne, og der vil være varierende boligstørrelser i flere prisklasser.

”PKA er sat i verden for at sikre en økonomisk tryg alderdom for vores medlemmer, og med partnerskabet er vi samtidig med til at give rammer for mere livskvalitet for vores medlemmer. Partnerskabet skal inspirere til nye måder at forebygge ensomhed og skabe ressourcestærke ældre og samtidig vise vejen til, at andre aktører også ser potentialet i at investere i seniorbofællesskaber,” siger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA. 

Medlemmerne i PKA har fortrinsret til boligerne, der forventes at stå klar i 2019. Man skal være 60+ for at komme i betragtning. PKA kigger allerede nu på flere projekter, hvor der kan bygges seniorbofællesskaber.

Læs mere som seniorbofællesskaber her.