Forord

Der er positive elementer at fremhæve fra det forgangne år: Et højt afkast på 6,9% og indtræden i PKA-samarbejdet.

Årets afkast blev på 6,9%, svarende til 0,7 mia. kr. Samtlige aktivklasser gav positive afkast i 2017. Nordamerikanske aktier samt emerging markets aktier bidrog med pæne tocifrede afkast, ligesom emerging markets obligationer og højrente-obligationer også bidrog med pæne afkast i 2017.

Ny aftale med PKA

Efter grundige og løbende drøftelser indgik bestyrelsen i juni 2017 aftale med PKA, som medfører, at Pensionskassen for Farmakonomer er indtrådt i PKA-samarbejdet den 1. januar 2018. Valget af PKA blev truffet efter kontakt med flere pensionsselskaber og administrationsselskaber og i den afsluttende del forhandlinger med to administrationsselskaber.

Pensionskassen for Farmakonomer har fået en aftale, der gør pensionskassen mere robust over for de krav, som stilles både fra medlemmer og myndigheder bl.a. i kraft af de stordriftsfordele, som PKA-samarbejdet giver. Det betyder, at pensionskassen får mulighed for at udvikle flere services og nye produkter til medlemmerne. Ligesom medlemmerne får adgang til udvidede åbningstider til at chatte eller snakke med en pensionsrådgiver. Samtidig falder administrationsomkostningerne.

”Vi får en ordning, der er meget attraktiv sammenlignet med andre i kraft af de stordriftsfordele, der ligger i PKA-samarbejdet. Det betyder, at vi får mulighed for at højne vores service og udvikle produkter, der svarer til medlemmernes forventninger, og få et lavt omkostningsniveau til glæde for medlemmerne, ” siger Henrik Klitmøller Rasmussen, formand for pensionskassen.

Forrentning af pensionen

Kontorenten for 2017 blev sat til 4,0%. Kontorenten for 2018 er foreløbigt fastsat til 4,7%. For medlemmer, som har valgt garanteret pension, udgør rentereduktion for højrentegaranti 1,0% i 2017 og 2018.

Medlemmernes konti er tilskrevet bonus med 353 mio. kr. mod 408 mio. kr. i 2016.

Også politisk skete der en del på pensionsområdet i 2017. Fra Christiansborg lancerede regeringen en pensionsreform i et forsøg på at mindske modregningen i de offentlige ydelser og gøre det mere attraktivt at spare op til pension hele livet. I korte træk indebærer reformen bl.a., at medlemmer med mindre end fem år til pensionering årligt kan indbetale 46.000 kr. efter skat på en alderssum, der ikke bliver modregnet det offentlige pensionstillæg. Medlemmer med mere end fem år til pensionering kan indbetale 5.100 kr. efter skat på denne ordning.

Medlemmerne får adgang til digitalt univers

PKA har forbedret de administrative systemer og øget medlemmernes digitale muligheder. På pka.dk/farmakonom har medlemmerne en personlig profil, hvor de kan se egne pensionstal. Medlemmerne kan beregne, hvor meget pensionen vokser ved at gå senere på pension, samle pensioner fra andre selskaber hos PKA og meget mere. Det er også muligt at chatte med en pensionsrådgiver. Seneste skud på den digitale stamme er en app og ’PKAoverblik’, hvor medlemmet kan skaffe sig overblik over sin pension, få svar på hvad man forventer at bruge på fx bolig, rejser, interesser etc. Derefter kan man se de forventede udgifter, og hvordan det passer med den samlede forventede pensionsopsparing.