Fordele for medlemmerne

Medlemmerne får en række fordele ved at blive en del af PKA-samarbejdet bl.a. nye digitale services og lavere omkostninger.

Pensionskassen for Farmakonomer er blevet den fjerde pensionskasse i PKA-samarbejdet - og blev officielt en del af PKA d. 1. januar 2018. PKA-samarbejdet består af forskellige faggrupper og har en ambition om at levere pensionsprodukter, der matcher medlemmernes behov – uanset om de er offentligt ansatte, privatansatte eller selvstændige.

”Vi er meget tilfredse med den løsning, vi har fået i PKA. Farmakonomerne skal fremadrettet betale mindre til administration, hvilket betyder, at medlemmerne får mere udbetalt, når de går på pension. Ligeledes er det meget positivt, at mulighederne for rådgivning bliver kraftigt forbedret,” siger Christina Durinck, næstformand i pensionskassen.

Jo flere medlemmer, jo mere robust er PKA-samarbejdet, og jo større mulighed er der for at kunne give både nuværende og kommende medlemmer kontante fordele i form af høje afkast og lave omkostninger. Som medlemsejet pensionskasse bliver alt overskud ført tilbage til medlemmerne og den solidariske tilgang i pensionskassen gør, at alle bliver optaget uden helbredserklæring.

Solidt afkast og høj rente

Afkastet blev i 2017 på 6,9% før skat, svarende til 706 mio. kr., mod 6,6% før skat i 2016.

De høje afkast har afstedkommet, at medlemmernes pensioner i 2017 blev forrentet med 4% før skat (3,4% efter skat), og i 2018 er forrentningen foreløbigt fastsat til 4,72% før skat (4,0% efter skat). For medlemmer, som har valgt ubetinget garanteret pension, er forrentningen reduceret med 1%.

Lave administrationsomkostninger vil fra 2018 sikre, at medlemmerne får mest muligt ud af indbetalingerne og får pensionsstigninger. PKA-samarbejdets øgede digitalisering, tilpasset medlemmernes behov og effektiv administration, er med til at sænke de gennemsnitlige administrationsomkostninger per medlem.

De seneste fem år har omkostningerne i gennemsnit været 1.063 kr., og i 2018 falder omkostningerne til ca. 460 kr. per medlem.

Rådgivning og digitale tiltag

Medlemmerne skal have nem adgang til information og kompetent rådgivning i pensionskassen. Og mødet med PKA skal være digitalt og opleves nemt, relevant og personligt.

Som en del af PKA-samarbejdet har pensionskassens medlemmer adgang til en række digitale selvbetjenings- og rådgivningsværktøjer, så de nemt og enkelt kan få overblik over deres pension.

Medlemmerne kan logge på pka.dk med NemID og se deres pensioner og forsikringer og fx sætte udbetalingen af deres pension i gang.

De kan også bruge værktøjerne, PKAoverblik og appen ’PKA Din pension’ til overblik over pensionsøkonomien.

Se mere på pka.dk/farmakonom.

PKAoverblik

Med PKAoverblik kan medlemmet se, hvordan pensionsopsparingen passer med forventede udgifter. PKAoverblik kan bruges uden NemId på den åbne del af pka.dk.

Værktøjet tager udgangspunkt i typiske pensionstal for PKA-medlemmer, og udgifterne er baseret på typiske udgifter for seniorer, så man kan få en indikation af, om pensionen svarer til det ønskede forbrug.

PKAoverblik viser pensionsopsparingen, og man ser effekten af at gå senere eller tidligere på pension.

’PKA Din pension’

Med PKA’s app er pensionen lige ved hånden. Med få klik ser medlemmet, hvordan pensionsopsparingen er i forhold til andre medlemmer.

Tallene i appen består af gennemsnitstal for medlemmers opsparing i PKA, herunder hvad medlemmerne i gennemsnit har sparet op i andre selskaber/banker samt tal fra Danmarks Statistik.

Man kan nemt komme fra appen til de personlige tal på pka.dk eller kontakte en pensionsrådgiver i PKA.

I løbet af 2018 åbnes der op for flere nye digitale muligheder.

Rådgivning på chat og telefon

Medlemmerne kan også få svar på spørgsmål om deres pension på chat eller telefon. Pensionsrådgiverne er klar fra mandag til torsdag kl. 8.30-20.00 og fredag kl. 9.00-15.00 eller chat på pka.dk/farmakonom.

Medlemsmøder om pension

PKA kommer gerne ud og fortæller om pensionsordningen på et informationsmøde. I 2018 er der indtil videre planlagt seks informationsmøder for farmakonomer fordelt over hele landet. Man skal samle mindst 25 kolleger for at afholde et møde. Det kan være kolleger inden for samme faggruppe eller en bredere kreds af forskellige faggrupper med pensionsordning i PKA. Udover medlemsmøder forbeholdt farmakonomer kan medlemmerne også deltage på de ca. 150 øvrige PKA-medlemsmøder som holdes løbende i hele landet

Der er fortsat seniormøder, hvor der er mulighed for at medbringe en eventuel ledsager. I 2018 er der fire særskilte seniormøder for farmakonomer fordelt over hele landet. Farmakonomerne kan se mere på og tilmelde sig seniormøder for farmakonomer på pka.dk/aktuelt/arrangementer/seniormoder/